OVERLAPPING VALLBONA

A neighbourhood in the Besòs to dwell, socialise and produce

SECOND PRIZE (ex aequo) · Europan 15 (Barcelona)

In collaboration with Adrian Río Lado (Datum Arquitectura), Gemma Milà and Corentin Berger (Atelier Berger Milà), Emmanuelle Blondeau and Léonard Cattoni

La ubicació territorial de Vallbona li confereix un gran potencial com a frontissa entre el Parc de la Serralada Marina, el Parc Natural de la Serra de Collserola i el parc Fluvial del Besòs, estenent la seva influència fins al litoral. A més, el Rec Comtal, que creua i estructura l’àmbit de projecte des del segle X, permet a Vallbona operar també com a lligam entre els espais verds urbans i periurbans. Aquesta convergència de sistemes, temps i escales, permet afirmar que hi ha més d’una Vallbona coexistint simultàniament, tot i que actualment existeixen alguns conflictes entre elles. Aquesta observació és la base de la proposta “Overlapping Vallbona”, que pretén articular la multitud de realitats acumulades en aquest territori des de fa segles.

Its territorial location confers Vallbona a great potential as a hinge between the Serralada de Marina Park, the Serra de Collserola Natural Park and the Besòs Riverside Park, extending its area of influence to the litoral. Additionally, the Rec Comtal (which crosses and structures longitudinally our site since the tenth century) enables Vallbona to act as a link between the urban and suburban green spaces. It is precisely this convergence of systems, timings and scales that allows to affirm that several Vallbonas coexist simultaneously, although nowadays they struggle to blend with each other. Based on this observation, the cornerstone of our proposal “Overlapping Vallbona”, pursues to articulate the overlay of those layers that have been piling up over the centuries.