PALIMPSESTO

FINALISTA  ·  Concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto, con intervención de xurado, para rehabilitación de construcións no lugar de Fondodevila para destinalas a vivendas para residentes no concello. Parada de Sil, Ourense (2017) · en colaboración con Paula Ortiz e Bieito Silva. Fotografía: Antonio Álvarez.

Palimpsesto foi unha das 7  finalistas entre as 82 propostas presentadas para o concurso de vivendas en Fondodevila.

VFDVISO01.jpg

VFDV02

VFDV01