POUM SVM

Avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Montalt (en procés) · en col·laboració amb UTE Gabriel Medina+Germán Pérez Arquitectes

Amb l’objectiu de què el municipi de Sant Vicenç de Montalt disposi d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) convenientment adaptat a la nova legislació urbanística i als seus principis inspiradors, es formulen els treballs previs d’avanç de planejament que serveixen de preparació a la posterior redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Així, el nou Pla definirà un model d’implantació urbana adequat a les necessitats actuals, sense hipotecar el desenvolupament futur. Determinar com ha de créixer Sant Vicenç de Montalt els pròxims 10- 15 anys, amb criteris de sostenibilitat i d’utilització racional del territori, dels recursos existents, assegurant la conservació dels béns naturals, paisatgístics, arqueològics i culturals, la millora de la qualitat de vida amb l’obtenció de més equipaments, més serveis i una millor urbanització dels espais urbans i una mobilitat còmoda i racional, potenciant el transport públic i l’aparcament; seran clau en la redacció de l’instrument urbanístic, sense oblidar la seva incidència en la millora de la cohesió social i de l’assegurament de l’habitatge assequible als joves i als grups socials amb menys recursos.